tr?id=1024158011009304&ev=PageView&noscript=1

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Travel with Extreme Homies Anna Ackermann z siedzibą w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84/2, numer NIP725-186-28-43, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych na umowie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Będą one udostępniane odbiorcom danych tylko w przypadkach dopuszczalnych prawem - w szczególności, gdy jest to konieczne do realizacji usługi turystycznej (np.Towarzystwa ubezpieczeniowe - ubezpieczenia, Obiekty noclegowe, Firmy transportowe, system sms, szkolenia SITS i inne).
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata.
 8. W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy oprzesłanie informacji na adres biuro@ehschool.pl