tr?id=1024158011009304&ev=PageView&noscript=1
Margita Musial

Absolwentka AWF w Warszawie na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Uniwerystetu Łódzkiego - Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Od najmłodszych lat związana ze sportem, który jest jej pasją. Pełna energii, uśmiechnięta, z poczuciem humoru, szalona nauczycielka wychowania fizycznego. Wykładowca, instruktorka narciarstwa, nauki pływania, fitnessu oraz koszykówki. Posiada uprawnienia: kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Poza tym ratownika WOPR, żeglarza jachtowego, instuktora nordic walkingu, pilota wycieczek zagranicznych oraz kurs masażysty. Świetnie się czuje wśród ludzi młodych, kocha pracę z dziećmi, młodzieżą.